STAGE DOOR CASTING

Jens Kolhammar

Dancer

Singer

Actor

Model

Gender:
Male
Hometown:
Enslöv
Height:
Hair Color:
Eye Color:
Ethnicity:
Union Affiliation:
URL:

För att skrämma bort råttor, möss och andra smågnagare kan man använda sig av en råttskrämma. Den skickar ut såväl ultraljud som elektromagnetiska pulser som skrämmer detta djur. Vi kan hjälpa dig i valet av rätt råttskrämma och du får den alltid snabbt från oss.

https://www.skadedjursbekampning.nu/kategori/Rattskramma

Facebook

experience

training

special skils

You are about to submit your message to Jens Kolhammar

Message:

Send a message
© www.stagedoorconnections.com All Rights Reserved 2015